Το πράσινο προϊόν

Το πράσινο προϊόν

Το feedback Cake εναρμονίζεται πλήρως στους κανόνες των «πράσινων» τροφίμων, προσφέροντας ταυτόχρονα εκτός από ευεξία και δύναμη και… περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

Το feedback Cake, όπως υποδεικνύει και το όνομά του στα ελληνικά (μεταφράζεται ως ανάδραση ή ανατροφοδότηση), προσφέρει και περιβαλλοντικές υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία. Για κάθε κιλό τυριού προκύπτουν εννιά κιλά τυρόγαλου, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την παρασκευή του κέικ Feed-Back.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η πρώτη ύλη για την παρασκευή του, γίνεται από 40 τυροκόμους που παράγουν ημερησίως περί τους 200 τόνους τυριού και εννεαπλάσιο όγκο τυρόγαλου.

Όπως εξηγεί ο κ. Κουρέτας «τουλάχιστον ένα μέρος των αποβλήτων αξιοποιείται, αντί να καταλήγει ελεύθερα στο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα προκύπτει ένα νέο καινοτόμο τρόφιμο, προϊόν πράσινης επιχειρηματικότητας, που στηρίζει την τοπική κοινωνία».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι « οι τυροκόμοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το τυρόγαλο, αποκτώντας έτσι μια εναλλακτική πηγή εισοδήματος. Μια μονάδα αξιοποίησης του υποπροϊόντος θα τους στοίχιζε 0,3 ευρώ ανά κιλό τυριού».

2016-07-18T18:38:41+00:00Πληροφορίες|